برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

تحقیق c (741)

2. ساختار سازمانی چه تاثیری بر اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت انتظامی تبریز دارد ؟1-7 فرضیه های تحقیقفرضیه اصلیعوامل سازمانی بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت تبریز تأثیر دارد.فرضیه های فرعی1. فرهنگ ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (740)

2-4-2) الگوریتم AHP702-5) پیشینه تحقیق72فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق3-1) مقدمه763-2) روش تحقیق763-3) قلمرو تحقیق:773-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:773-5) گام های تحقیق783-6) پایایی پرسشنامه783-7) روایی پرسشنامه793-8) جامعه و نمونه تحقیق793-9) روش تجزیه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (739)

2-4-2) الگوریتم AHP702-5) پیشینه تحقیق72فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق3-1) مقدمه763-2) روش تحقیق763-3) قلمرو تحقیق:773-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:773-5) گام های تحقیق783-6) پایایی پرسشنامه783-7) روایی پرسشنامه793-8) جامعه و نمونه تحقیق793-9) روش تجزیه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (737)

سایت منبع 2-15-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور45فصل سوم: روش تحقیق3-1) مقدمه493-2) روش تحقیق493-3) جامعه آماری493-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه493-5) روش گردآوری داده ها و اطلاعات513-6) ابزار گردآوری اطلاعات513-7) اعتبار ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (2779)

1.4. نقش داده در سنت…………………………………………………………………122. فصل اول، تجربه‌‌‌گرایی و فلسفه ذهنمقدمه…………………………………………………………………………………………………162.1. ابهام در تئوری‌‌‌های داده حسی…………………………………………………172.1.1. تمایز بین ویژگی واقعی و اعتباری حس‌‌‌کردن……………………………192.1.2. جزئیات مستقیم شناخته می‌‌‌شوند یا واقعیات……………………………..212.1.3. ارتباط منطقی محتویات حس………………………………………………….232.1.3.1. حس محتویات ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (2778)

5فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات70منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….71چکیده و صفحه عنوان به انگلیسیفهرست شکلهاعنوان صفحهشکل ‏11 ساختار لانه زنبوری گرافن با دو اتم در هر سلول واحد3شکل ‏12 ساختار نواری گرافن3شکل ‏13 ذره‌ای که از محیط 1 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (2777)

2-3جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………523-3روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………..524-3مشخصات واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………………….545-3محیط پژوهش……………………………………………………………………………………….546-3ابزار و روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………547-3تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار………………………………………………………………….568-3روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………569-3ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………58فصل چهارم:نتایج تحقیق1-4یافته های پژوهش(جداول و نمودار ها)…………………………………………………………….602-4جداول و نمودارها………………………………………………………………………………….61فصل پنجم:بحث و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2776)

4-3- 3 الموروث الأدبی ………………………………………………………………………. 135-3- 3 الموروث الفولکلوری ………………………………………………………………… 136-3- 3 الموروث الأسطوری …………………………………………………………………. 134- 3 مصادر التراث المستخدم فی الشعر الفارسی المعاصر ……………………………………….. 141-4- 3 التراث القومی والوطنی ……………………………………………………………… 142-4- 3 تراث الأمم ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

fatemehbaghipour-A-10-383-1-3169840-1

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 1، بهار 95 DOI: 10.20286/joe-04011 تاريخ دريافت مقاله: 5/01/4931 تاريخ پذيرش مقاله: 62/1/5931 واژگان کلیدی: . ر ، پرستارانریتم سیرکادینارگونوميمدلسازیگمز مقاله پژوهشی 15408-406305 مدلسازی برنامه نوبت کاری پرستاران با توجه به ادامه مطلب…